Kérjük vedd figyelembe, hogy a Szabályzat elolvasása és betartása kötelező: így lesz a program problémamentes, illetve nem veszélyeztetitek sem egymást, sem az utánatok következő csoportot.

Az üzemeltető az alábbi szabályok betartását kéri az Élő Társasjáték területén:

Foglalási feltételek:

 • A foglalási rendszerben, telefonon vagy e-mailben történő foglalás időpontjakor a Foglalónak 16 év felettinek kell lennie.
 • Kizárólag úgy tekinthető érvényesnek a foglalás, ha:
  – a programra látogató csoportban lesz az az személy, aki foglalta az időpontot
  – valós nevet, email címet és telefonszámot ad meg
  – visszaigazoló emailt kap az érvényes foglalásról
  – nem törli foglalását
 • Utalvánnyal történő foglalás esetén a Foglalónak figyelembe kell vennie az utalványon szereplő lejárati dátumot és úgy foglalni, hogy az időpont még a lejárat előtt legyen.
 • Ha a Foglaló és társai mégsem tudnak az előre egyeztetett időpontban a programon megjelenni, a Foglaló köteles értesíteni elérhetőségeink valamelyikén.
 • A foglalási rendszerben nem lehet 24 órával a program indulása előtt foglalni. Ha ilyen időpontra szeretne ellátogatni a csoport, akkor kizárólag telefonon tud foglalni. Az online rendszerünkben az aznapi foglalások lehet, hogy időközben változnak.
 • A Foglalónak tisztában kell lennie a csoport létszámával – ezt köteles feltüntetni a rendszerben. Ha ez változna később, e-mailben vagy telefonon értesítést kell küldenie, mivel a program aszerint változik, hogy hány fő jön.
 • A Foglalónak meg kell adnia teljes nevét, telefonszámát, email címét és a csoport létszámát. Ezen adatok nem valós kitöltése esetén az üzemeletető megtagadhatja a csoport foglalását.

Az Élő Társasjáték programjain való részvétel feltételei:

 • A programok csak nyitvatartási időben, előre foglalt időpont alapján látogathatók.
 • A programot kizárólag 16 éven felüliek látogathatják, de egyes programjaink életkori besorolása más lehet – erre külön piktogrammal és figyelmeztetéssel hívjuk fel a figyelmet.
 • A programjainak kizárólag magyar nyelven érhetők el.
 • A látogatóknak a foglalt időpont előtt 10 perccel hamarabb meg kell érkeznie. A pontos érkezésről a visszaigazoló emailben küldünk tájékoztatást.
 • A programokat mindenki saját felelősségére látogathatja.
 • Az Élő Társasjáték fenntartja a műsorváltozás jogát technikai, üzemeltetési vagy egyéb okok miatt. Előfordulhat, hogy a csoportnak várnia kell (ez lehet például az előző csoport késése vagy technikai probléma miatt), ezekben az esetekben nincs pénzvisszatérítés.
 • Az egyes programokat minimum két főtől indítjuk. A maximális befogadóképesség eltérő lehet programonként, ezek weboldalunkon vannak feltüntetve.
 • Az előre vásárolt jegyek, utalványok, voucherek kizárólag az Élő Társasjáték által üzemeltetett programokon válthatók be. Ezek meglétét a programra való belépés előtt jelezni kell a szervezőknek, illetve fel kell tüntetni a foglalási rendszerben.
 • A kedvezmények, akciók, utalványok, kuponok semmilyen esetben sem vonhatók össze.
  Fizetni a helyszínen, készpénzben (forintban) lehet. Bármilyen egyéb utalvány, kupon beszámíthatósága fel van tüntetve a weboldalon és a helyszínen.
 • Átutalással történő foglalás esetén mentse el a visszaigazoló emailt.
 • Előre megvásárolt utalványt, jegyet nem áll módunkban visszafizetni – viszont ezek átruházhatóak, elajándékozhatóak.
 • A programra bocsátás előtt a látogatók hitelesítik beleegyezésüket a Felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával. Ez által kötelesek betartani a házirendet és munkatársunk által felsorolt szabályokat.
  Bármilyen házirendi pont megsértése esetén köteles munkatársunk felszólítására a látogató elhagyni a program területét.
 • Vis major esetén nem fizetünk kártérítést – a Foglalóval mindkét fél számára előnyös megállapodást beszélünk meg a program legközelebbi látogatására vonatkozóan.
 • Nincs pénzvisszatérítés, ha a program a látogatók miatt szakad meg bármely házirendi pont megsértése miatt.
 • Az Élő Társasjáték üzemeletetője nem felelős semmilyen sérülés, szorongás, kényelmetlenség általi későbbi következményekért.
 • Programjaink berendezése vagy története sértheti egyes emberek vallási hovatartozását.
 • Ha a látogató vagy társai bármilyen problémát tapasztalnak a program alatt, azonnal tájékoztatni kell a helyszínen levő munkatársat és/vagy az üzemeltetőt.
 • A személyi sérülések esetén nem tudunk felelősséget vállalni, ha az a látogatók figyelmetlenségéből fakad – a látogatók elolvassák a házirendet és meghallgatják az utasításokat. A program teljes mértékben úgy van kialakítva, hogy konkrét károkozást kivéve nem érheti sérülés a látogatókat.
 • Kizárólag egészséges személyeket tudunk beengedni a program helyszínére – munkatársunk megtagadhatja a látogatók programra bocsátását, ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja.
 • Bármilyen különleges kérést előre meg kell beszélni az üzemeletetővel.
 • Az Élő Társasjáték területén kamerák vannak elhelyezve, hogy a látogatók a lehető legmagasabb szolgáltatási színvonalat kapják és bármilyen baleset vagy előre nem látható esemény esetén munkatársunk közbe tudjon lépni.
 • Bármiféle rendkívüli esemény esetén (például tűzeset) a látogatók kötelesek munkatársunk utasításait követni.
 • Ha a látogatók 20 percnél többet késnek, előfordulhat, hogy nem tudjuk beengedni őket a programra.
 • A házirend szabályait megszegő személyt/ személyeket azonnali hatállyal eltávolítjuk a program helyszínéről.
 • A program végeztével a Látogatóknak el kell hagyniuk a játékteret.
 • A programokon, illetve az Élő Társasjáték területén és annak vonzáskörzetében a szervezők írásbeli engedélye nélkül bármilyen reklámtevékenység folytatása szigorúan tilos.

Az Élő Társasjáték területén

 • tilos dohányozni, tüzet gyújtani, elektromos cigarettát használni
 • tilos bármilyen közlekedési eszköz behozatala
 • kerüljük a hangos beszédet, mert más csoport is lehet a programon
 • telefonokat kérjük lehalkítani vagy kikapcsolni
 • Kép-, hang- vagy videórögzítésre alkalmas eszközt tilos bevinni. Abban az esetben, ha a látogató megszegte a szerzői jogokat védő szabályt, miszerint kép-, hang- és videórögzítésére alkalmas eszközt vitt be magával a program helyszínére, köteles 5.000 Ft kötbért fizetni.
 • kép- vagy hangfelvétel készítése tilos
 • ételt, italt nem lehet bevinni
 • egészségre vagy testi épségre veszélyes tárgyat, anyagot behozni tilos (akár engedéllyel tartott fegyvert is beleértve).
 • alkohol vagy kábítószer befolyásoltsága alatt álló személyt nem engedünk be
 • kötelező az értékmegőrző használata. Az esetlegesen le nem adott tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
 • bármilyen értékű lopás esetén feljelentést teszünk a Rendőrségen
 • tilos állatot bevinni a programokra
 • tilos többet várakozni az előtérben, mint ami a foglaló csoport által igényelt idő játék előtt és után
 • a programon használt laminált lapokat tilos összefirkálni, tépni, hajtogatni
 • a program eszközeit tilos feszegetni, erőltetni, firkálni, direkt károkozást csinálni. Amennyiben károkozás történik, a csoport köteles kifizetni a kárt.

Abban az esetben, ha a Foglaló és társai minden házirendi pontot és szóban elmondott szabályt betartanak, az Élő Társasjáték üzemeltetője és munkatársai kötelesek a programot a lehető legjobb hozzáértésük szerint levezényelni és a csoportot bármilyen probléma esetén segíteni.