Élő Társasjáték

Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2014. március 20- tól

1) Az ÁSZF érvényessége és hatálya:

A Szolgáltatás az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján kerül kialakításra. Az ÁSZF hatálya kiterjed a teljes szolgáltatásra, valamint annak a jövőbeni módosításaira is. Az ÁSZF-ben rögzített szabályok kötelező erejűek a Szolgáltatás felhasználóira (a továbbiakban Felhasználó vagy Felhasználók), akik a szolgáltatás igénybevételével ismerik el ezen rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek. Az Üzemeltető a Szolgáltatás bármilyen jövőbeni bővítését vagy módosítását az ÁSZF szabályainak figyelembevételével végzi el. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket kiegészítse vagy megváltoztassa. Az Üzemeltető az ÁSZF szabályait minden módosítást követően egységes szerkezetbe foglalja, majd pedig annak a Felhasználók számára történő hozzáférését folyamatosan biztosítja az interneten a davincititkai.hu elérhetőség alatt. Az Üzemeltető jogosult arra, hogy minden olyan esetben, amikor az ÁSZF-be, illetve a Szerződésbe ütköző szerződésszegő magatartást tanúsít a Felhasználó, felmondást alkalmazzon és a Felhasználót azonnali hatállyal a használatból kizárja. Minden ebből keletkező hátrány a Felhasználót terheli és az Üzemeltetőnek, illetve harmadik személynek az emiatt esetleg elszenvedett kárát teljes egészében köteles megtéríteni.

2) Az Üzemeltető adatai:

Cím: DARK RIVER Kft. 1077, Budapest, Király utca 91.

Telephely: 1077, Budapest, Rózsa utca 18.

Telefon: 0620/404-8765

E-mail: info@davincititkai.hu

Internet: http://www.davincititkai.hu

3) A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:

a) a szolgáltatás megrendelése:

Az időpont foglalás kizárólag a foglaló rendszerben, e-mailben vagy telefonon lehetséges. Foglalás hiányában nem tudjuk fogadni a csoportot! A foglalásnak tartalmaznia kell a Látogató nevét, elérhetőségeit és a foglalás időpontját. Az Élő Társasjáték minden foglalást írásban igazol vissza (email).

b) A programot kizárólag 16 éven felüliek látogathatják, de egyes programjaink életkori besorolása más lehet – erre külön piktogrammal és figyelmeztetéssel hívjuk fel a figyelmet.

c) A program nyelve: magyar

d) A Szolgáltatást mindenki saját felelősségére veheti igénybe.

e) Az Élő Társasjáték fenntartja a műsorváltozás jogát technikai, üzemeltetési vagy egyéb okok miatt. Előfordulhat, hogy a csoportnak várnia kell, ezekben az esetekben nincs pénzvisszatérítés.

f) Az egyes programokat minimum két főtől indítjuk. A maximális befogadóképesség eltérő lehet programonként, ezek weboldalunkon vannak feltüntetve.

g) Az előre vásárolt jegyek, utalványok, voucherek kizárólag a Dark River Kft. által üzemeltetett programokon válthatók be. Ezek meglétét a programra való belépés előtt jelezni kell a szervezőknek, illetve fel kell tüntetni a foglalási rendszerben.

h) Kizárólag egészséges személyeket tudunk beengedni a program helyszínére (láthatóan fertőző betegeket nem).

i) Az Élő Társasjáték területén kamerák vannak elhelyezve, hogy a látogatók a lehető legmagasabb szolgáltatási színvonalat kapják és bármilyen baleset vagy előre nem látható esemény esetén munkatársunk közbe tudjon lépni.

j) Bármiféle rendkívüli esemény esetén (például tűzeset) a látogatók kötelesek munkatársunk utasításait követni.k) az kedvezmények érvényessége:

Az Élő Társasjáték saját kedvezményei és ajánlatai a weboldalon (davincititkai.hu) vannak feltüntetve. A kedvezmények, utalványok meglétét a programra való belépés előtt jelezni kell a szervezőknek, illetve fel kell tüntetni a foglalási rendszerben. A kedvezmények, akciók, utalványok, kuponok semmilyen esetben sem vonhatók össze.

l) a foglalás lemondása:

A Látogató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa lefoglalt időpont esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban (email) vagy telefonon tájékoztatja az Üzemeltetőt.

m) a helyszínre történő érkezés- távozás:

A foglalt időpont előtt legalább öt perccel kell érkezni a Látogatónak a csoportjával. Ha a látogatók 20 percnél többet késnek, előfordulhat, hogy nem tudjuk beengedni őket a programra. A program végeztével a program helyszínét el kell hagyni.

n) A szolgáltatás idénybevétele előtt a Látogató köteles aláírni a felelősségvállalási nyilatkozatot, melyben arról nyilatkozik, hogy felelősséget vállal csoportja összes tagjáért és az esetleges károkozásért. Az aláírás megtagadása esetén nem áll módunkban beengedni a csoportot a programra.

4) Fizetési feltételek:

a) A szolgáltatás ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel (forintban). Átutalás esetén a szolgáltatások ellenértékét a Látogató köteles az érkezés előtt az Üzemeltető bankszámláján jóváírni.

b) Átutalással történő foglalás esetén e-mailen küldjük el a belépőt – kizárólag kinyomtatott állapotban tudjuk ezt a helyszínen elfogadni! Ennek hiányában vagy sérült belépő esetén nem tudjuk a csoportot beengedni.

c) Előre megvásárolt utalványt, jegyet nem áll módunkban visszafizetni.

5) Áraink:

A DARK RIVER Kft. által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t. Áraink a weboldalon és a recepción is fel vannak tüntetve.

6) Egyedi szolgáltatások:

Több csoport foglalását online nem lehetséges leadni; erre kizárólag telefonon vagy emailen van lehetőség. Ez esetben a végösszeg kedvezőbb (az aktuális kedvezmény weboldalunkon található).

7) Reklamáció:

A szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Látogató az ott-tartózkodás időpontjáig a recepción, írásban élhet kifogással. Az Üzemeltető a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

8) Kártérítés :

a) Az Üzemeltető az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel. Amennyiben a Látogató a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem jogosult.

b) Vis major esetén nem fizetünk kártérítést – a Foglalóval mindkét fél számára előnyös megállapodást beszélünk meg a program legközelebbi látogatására vonatkozóan.

c) Nincs pénzvisszatérítés, ha a program a látogatók miatt szakad meg bármely Szabályzati pont megsértése miatt.

9) A weboldalon történő foglalás felhasználási feltételei

a) Általános rendelkezések: A Felhasználó a Felhasználói Fiók használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.

b) A Felhasználói Tartalom nyelve magyar.

c) A foglalási rendszerben, telefonon vagy e-mailben történő foglalás időpontjakor a Foglaló nem lehet 16 év alatti.

d) A foglalási rendszerben nem lehet 24 órával a program indulása előtt foglalni. Ha ilyen időpontra szeretne ellátogatni a csoport, akkor kizárólag telefonon tud foglalni.

e) A Foglalónak tisztában kell lennie a csoport létszámával – ezt köteles feltüntetni a rendszerben. Ha ez változna később, e-mailben vagy telefonon értesítést kell küldenie, mivel a program aszerint változik, hogy hány fő jön.

f) A Foglalónak meg kell adnia a telefonszámát, email címét és a csoport létszámát. Ezen adatok nem valós kitöltése esetén az üzemeletető megtagadhatja a csoport foglalását.

g) Adatvédelem: A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott, illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.

A Látogató kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Budapest, 2014. március 20.