A davincititkai.hu weboldalt a Dark River Kft. (székhely: 1077, Budapest, Király utca 91.; cégjegyzékszám: 01-09-185055, adószám: 24836869-2-42, , továbbiakban: „Üzemeltető”) üzemelteti. A davincititkai.hu weboldalon található minden tartalom, különösen kép, hangfelvétel, videó, szöveg, az Üzemeltető szellemi tulajdona, azok az Üzemeltető felhasználási engedélye nélkül nem használhatóak, terjeszthetőek, értékesíthetőek. Az Üzemeltető fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával, terjesztésével, többszörözésével kapcsolatos jogot.
A davincititkai.hu weboldal tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és ebből a célból is jött létre. A weboldalon hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhasználási feltételeket részeiben, vagy egészében, előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a hatályos adatvédelmi szabályokat, az oldalon regisztráló tagok és a honlap egyéb látogatói (továbbiakban:  Felhasználók) személyes adatainak védelme érdekében. Az Üzemeltető a szabályok kialakításakor, illetve a honlap üzemeltetési feltételeinek meghatározása során különös tekintettel volt az alábbi törvényekre és ajánlásokra:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
2001. CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
Az adatkezelés jogalapja:
Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait, a Felhasználók hozzájárulása alapján kezeli.

 

Szerzői jogok:

A www.davincititkai.hu weboldal teljes terjedelmében a Dark River Kft. szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatóak ki. A weboldal vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. Nem tartozik ezen tilalom alá a weboldal vagy annak egy részének a sajtóról szóló 1986. évi II. törvényben meghatározott sajtó által az ugyanezen törvény szerinti sajtótermék nyilvános közlése céljából történő felhasználása. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.

 

A www.davincititkai.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak a honlapot üzemeltető Dark River Kft. jogosult. A portálon található tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges!

 

Az egyes programok szerzői joga:

A Dark River Kft. telephelyén működtetett programok teljes terjedelmében a Dark River Kft. szellemi termékei és szerzői jogvédelem alatt állnak a feladatai, grafikai elemei. Ezek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos.

 Az adatkezelés megnevezése:
Az Üzemeltető az adatokat közvetlenül a Felhasználóktól veszi fel. Az adatkezelés a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, és határozott hozzájárulása alapján, a weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevétele céljából – például regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás, jegyrendelés, jegyvásárlás, webshop elérés stb. – történik. A Felhasználók a szolgáltatás igénybevételével félreérthetetlen beleegyezését adják az ott megadott személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Az adatkezelés célja:
A Felhasználók személyes adatainak kezelésének célja a weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása és azok Felhasználók általi könnyű igénybevétele, valamint az ehhez szükséges Üzemeltető és Felhasználók közötti kommunikáció. Az Üzemeltető – fejlesztési és statisztikai céllal – nyomon követheti weboldal felhasználási szokásait. Az eredmények statisztikai adatokat biztosítanak az Üzemeltető részére, nem nyújtanak viszont semmilyen információt a Felhasználók pontos kilétét illetően. Az Üzemeltető csak anonim összesített elemzéseket tesz közzé, vagy olyan összesített formában adja át azokat harmadik fél részére, amelyek nem tartalmazzák a felhasználók azonosítására alkalmas adatokat.

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyek: Dark River Kft.
Az adatkezelés időtartama: Az Üzemeltető a személyes adatait a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele, illetve a regisztráció alatt, de legfeljebb 10 évig kezeli. A megadott személyes adatok törlését a Felhasználók bármikor kérheti.
Adatbiztonság:

Az Üzemeltető  műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait zárt rendszerben, őrzött és biztosított szerverteremben tárolja, és az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatok ellen megfelelő védelmi szintet nyújt. Az Üzemeltető vállalja, hogy a Felhasználók hozzájárulása nélkül, harmadik fél felé nem szolgáltat ki személyes adatokat (ide nem értve a jogszabályból eredő adatszolgáltatási kötelezettséget.)

Az Üzemeltető weboldalán elhelyezett, más weblapokra mutató linkek, hivatkozások üzemeltetőinek eljárásait nem ellenőrizheti az üzemeltető, így az ottani adatközlésekért sem tud felelősséget vállalni. Nem felelős azok tartalmáért, adatvédelmi eljárásaikért. A külső hivatkozások honlapon történő elhelyezése sem jelenti azt, hogy bármilyen kapcsolatban áll a hivatkozott honlap üzemeltetőivel, vagy egyetért szolgáltatásaikkal, esetleg az oldalaikon elhelyezett tartalommal.
Hírlevél:

Üzemeltető kijelenti, hogy kéretlen reklámleveleket (spam) nem küld a regisztrált felhasználók számára. Az Üzemeltető hírlevele viszont tartalmazhat reklámokat, az Üzemeltető a hírlevélről leiratkozási lehetőséget biztosít minden egyes hírlevél végén leiratkozó link segítségével. Valamint eleget tesz a Felhasználók Üzemeltető részére elektronikus levélben jelzett leiratkozási kérelmének is, ezen kéréseket Üzemeltető legfeljebb 5 munkanapos feldolgozási időn belül teljesíti. A spam politikára egyebekben a weboldalon külön közzétett Spam politika rendelkezései az irányadóak.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad a Felhasználók általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@ davincititkai.hu címre kell eljuttatni. Továbbá a Felhasználók bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználók jogérvényesítési lehetőségeit az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.